Onder impuls van vzw De Voetbalwijk organiseren de buurtcomités, (sport)verenigingen en sportcentrum De Dam het laatste weekend van juni een driedaagse vol met activiteiten voor jong en oud, onder de naam "Spoelekermis". 

Zo brengen we mensen uit Lokeren-Zuid en omstreken samen, een traditie op Spoele die al in 1887 startte en die we in 2023 nieuw leven inbliezen. Wees welkom!

Met de geweldige medewerking van deze partners 

én grote dankjewel aan onze sponsors