Privacybeleid

De online webwinkel voor Spoelekermis, een evenement georganiseerd door VZW De Voetbalwijk en gebaseerd in Arbiterstraat 5, 9160 Lokeren , verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Bescherming van persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben: de communicatie tussen u en ons mogelijk maken, waarbij VZW De Voetbalwijk zich beroept op haar legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook. VZW De Voetbalwijk deelt met de mede-organisatoren van haar activiteiten enkel uw naam als bewijs van inschrijving voor de activiteiten waarvoor u zich registreert. We delen uw persoonsgegevens niet met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder uw expliciete toestemming hiervoor. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van de geplande activiteitenreeks.

Beeldmateriaal

We geven we graag mee dat op events georganiseerd door VZW De Voetbalwijk mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via diverse kanalen zoals website, facebook, instagram e.d.m. door VZW De Voetbalwijk of mede-organisatoren kan worden gebruikt. Uw inschrijving voor het event geldt als instemming met het gebruik van beeldmateriaal waar u in voorkomt. Indien u dat niet wenst kan u dit melden aan VZW De Voetbalwijk via www.devoetbalwijk@gmail.com.