Historiek

Spoelekermis werd voor het eerst georganiseerd in 1887. Op de laatste zondag van april organiseerden de herbergiers volksspelen toen de meizangers hun ronde deden. Een gezellig samenzijn, dat veel mensen bij elkaar bracht, met heel wat activiteiten zoals Gaaibollen, kaarten en wielerwedstrijden. Meer dan 120 jaar heeft Spoelekermis stand gehouden, maar toen Willy Van Sompel - de grote trekker in de laatste jaren - plots overleden is, verdween ook de kermis. Op dat moment kreeg de Voetbalwijk zijn eerste bewoners en ontstond vzw De Voetbalwijk, een groep buren die graag mensen met elkaar in contact brengt. Na 12 jaar in de eigen wijk, vond De Voetbalwijk de tijd rijp om die missie open te trekken naar Lokeren-Zuid, in samenwerking met Sportcentrum De Dam (als lokale herbergier van deze tijd) én met de verenigingen, buurtcomités en enthousiaste vrijwilligers uit de buurt.

Met dank aan de Koninklijke Oudkundige Kring van het Waasland en het Stadsarchief Lokeren om ons affiches te bezorgen die teruggaan tot 1926.